Sv. Albert Veliký

Znám jako: Albertus Magnus; Doctor Expertus; Doctor Universalis

Památka: 15. listopadu

Profil: Syn šlechtice vojáka.Dominikán.Kněz. Učil teologii v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Učitel sv. Tomáše Akvinského. Vlivný učitel, kazatel, administrátor. Biskup Řezenský (Řezno). Středověké Evropě představil Arabskou a Řeckou vědu a filozofii. Znám pro svou zálibu v biologii, botanice atd. Napsal ilustrované příručky ke svým pozorováním a byl považován rovným Aristotela v těchto záležitostech. Theologický spisovatel. Učitel církve.

Narozen: 1206 Lauingen an der Donau, Švábsko (dnes Německo)

Zemřel: 15. listopadu 1280 v Kolíně nad Rýnem

Svatořečen: 1931 papežem Piem XI

Význam jména: skvělý, báječný

Patron: zdravotní technici, přírodní vědy, filozofové, školní děti, vědci, studenti, studenti teologie

Stáhnout Info + obrázky sv. Alberta Velikého (183 k)